My vo Forgrams dobre vieme, že začiatky sú vždy najťažšie.
Dobrý nápad jednoducho nestačí a na rozbehnutie skutočného fungujúceho biznisu
je potrebná tvrdá práca, kvalitné know-how a v neposlednom rade
aj dostatočné finančné prostriedky.